コース紹介

コース紹介

コース一覧

COMPREHENSIVE COURSE

Khóa tiếng Nhật tổng hợp

MORE

ART COURSE

Khóa học nghệ thuật

MORE

Mục tiêu Mục tiêu
Các bạn sẽ được trang bị năng lực tiếng Nhật để đủ khả năng thi vào các trường đại học, cao học, trường chuyên môn của Nhật Bản. Vừa học các kỹ năng cơ bản, vừa nâng cao trình độ tiếng Nhật và nhắm tới các trường đại học về nghệ thuật.
Thời gian Thời gian
2 năm Khóa học nghệ thuật 3 tháng~
Khóa học thiết kế 3 tháng~
Khóa học truyện tranh hoạt hình 3 tháng~
Lớp học workshop 2 tuần~
Đặc trưng của buổi học Đặc trưng của buổi học
Các bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản ban đầu như chữ hiragana, katakana, chữ hán cơ bản và mục tiêu cuối là những buổi phỏng vấn và phát biểu.

Học các kiến thức cơ bản để thi vào các trường đại học, trường nghề về nghệ thuật. Đồng thời, cũng sẽ có các tiết luyện thi trong giờ học. Trường cũng đồng thời có mở các lớp học trải nghiệm ngắn hạn.

GENERAL JAPANESE COURSE
ENGLISH/JAPANESE COURSE

Khóa tiếng Nhật cơ bản/Khóa Nhật - Anh

MORE

STUDY&TOUR COURSE

Khóa học và du lịch

MORE

PRIVATE/GROUP LESSON

Học cá nhân/Học nhóm

MORE

Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu
Có thể học được tiếng Nhật tổng hợp một cách vững chắc Tại đây các bạn có thể vừa nâng cao năng lực tiếng Nhật của bản thân, vừa được học văn hóa Nhật Bản. Bạn có thể học tiếng Nhật theo tốc độ của bản thân.
Thời gian Thời gian Thời gian
Từ 1 tháng ~ 4 tuần (Bắt đầu từ giữa tháng 6, thời gian 4 tuần)
2 tuần (Mùa hè, mùa đông, mùa xuân)
Từ 1 tháng ~
Đặc trưng của buổi học Đặc trưng của buổi học Đặc trưng của buổi học
Các bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản ban đầu như chữ hiragana, katakana, chữ hán cơ bản và mục tiêu cuối là những buổi phỏng vấn và phát biểu. Đến với Kyoto, bạn có thể vừa học tập nâng cao trình độ tiếng Nhật, vừa được thăm cảnh quan của Kyoto. Hơn nữa, bạn cũng có thể cùng trải nghiệm cuộc sống cùng với gia đình người Nhật . Các bạn cũng có thể học giao tiếp thương mại, luyện viết luận văn hay luyện thi tùy theo bạn yêu cầu. Các bạn cũng có thể học theo nhóm, học cá nhân tại văn phòng hoặc tại nhà.

スクールカレンダーはこちら