奨学金制度

奨学金制度

Chế độ học bổng

Với các học sinh học khóa tiếng Nhật phổ thông tại trường trong thời gian từ 1 năm 6 tháng trở lên, trường sẽ có những phần học bổng hoặc tiền thưởng khác nhau.
Và học sinh không có nghĩa vụ trả lại số tiền học bổng này.

Học bổng ngoài trường

Học bổng dành cho du học sinh nước ngoài từ bộ giáo dục, văn hóa, thể thao và khoa học

Đánh giá kết quả, thái độ học tập và tỷ lệ chuyên cần
Thời gian hỗ trợ: 1 năm
Số tiền hỗ trợ: 30000 yên/tháng
Số lượng: vài người

Học bổng trong trường

Học bổng Academy Michizane (Hạng A)

Đánh giá kết quả, thái độ học tập, tỷ lệ chuyên cần và tính tích cực trong việc tham gia các hoạt động của trường
Thời gian hỗ trợ: 3 tháng tới 6 tháng
Số tiền hỗ trợ: 20000 yên/tháng
Số lượng: vài người

Học bổng Academy Michizane (Hạng B)

Đánh giá kết quả, thái độ học tập, tỷ lệ chuyên cần và tính tích cực trong việc tham gia các hoạt động của trường
Thời gian hỗ trợ: 3 tháng tới 18 tháng
Số tiền hỗ trợ: 15000 yên/tháng
Số lượng: vài người

Học bổng Academy Michizane (Hạng C)

Đánh giá kết quả, thái độ học tập, tỷ lệ chuyên cần và tính tích cực trong việc tham gia các hoạt động của trường
Thời gian hỗ trợ: 3 tháng tới 18 tháng
Số tiền hỗ trợ: 10000 yên/tháng
Số lượng: vài người

Học bổng khi tốt nghiệp (chế độ học bổng dành cho du học sinh nước ngoài từ bộ giáo dục, văn hóa, thể thao và khoa học)

Đánh giá kết quả, thái độ học tập và tỷ lệ chuyên cần
1 năm sau khi nhập học vào các trường đại học, trường nghề sau khi tốt nghiệp tại Academy.
Sô tiền hỗ trợ: 48000 yên/tháng
Số lượng: vài người

Các phần tiền thưởng trong trường

Tiền thưởng học tập

Dành cho học sinh có tỷ lệ chuyên cần mỗi khóa học là 100% và không đi trễ lần nào
Thời gian trao thưởng: 1 năm 4 lần (khi kết thúc mỗi học kỳ)
Số tiền thường: 1000 yên mỗi tháng
Số lượng: bất kỳ ai đạt tiêu chuẩn

Tiền thưởng khi tốt nghiệp

Tùy theo kết quả học tập và tỷ lệ chuyên cần, trường sẽ trao thưởng trong lễ tốt nghiệp
Giải chuyên cần: sẽ trao cho học sinh có tỷ lệ chuyên cần là 100% (không đi trễ, không nghỉ học)
Giải ưu tú: sẽ trao cho học sinh đạt thành tích cao trong các k thi năng lực Nhật ngữ hay k thi dành cho du học sinh.
Giải nỗ lực: sẽ trao cho học sinh có thành tích xuất sắc trong thời gian học tại trường, và học sinh ưu tú trong cuộc thi nói về đề tài nghiên cứu.