個人情報保護方針

個人情報保護方針

Bảo mật thông tin cá nhân

Trường Nhật ngữ Quốc tế Kyoto Academy (KIA) theo như phương châm bảo mật dưới đây,  đã thiết lập các chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Vì nhận ra được tầm quan trọng của thông tin cá nhân, KIA sẽ nỗ lực toàn diện trong việc thúc đẩy an toàn bảo mật thông tin.

Quản lý thông tin cá nhân
Nhằm tránh các tình trạng truy xuất thông tin bất chính, phá hoại, chỉnh sửa hay tiết lộ thông tin ra ngoài, luôn giữ được tính chính xác của thông tin, trường luôn có chế độ quản lý, duy trì hệ thông bảo mật, thực hiện các chính sách an toàn đối với thông tin cá nhanh quan trọng của học sinh.

Mục đích quản lý, sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của học sinh sẽ được trường sử dụng như thông tin liên lạc, hoặc dùng cung cấp lại cho học sinh qua email hoặc qua đường bưu điện.

Cấm cung cấp, tiết lộ thông tin cho bên thứ ba
Trường sẽ quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn, trừ khi rơi vào các trường hợp dưới đây, thông tin cá nhân của mọi người sẽ không được tiết lộ cho người thứ ba.

Đối sách an toàn thông tin cá nhân
Trường sẽ làm mọi cách để bảo vệ tính chính xác và sự an toàn thông tin cá nhân.

Truy vấn của người nộp
Trường cam kết sẽ xem xét và hoàn thiện lại nội dung của chính sách sao cho phù hợp với luật và các quy định của Nhật đối với thông tin cá nhân.

Liên hệ
Nếu có thắc mắc về việc quản lý thông tin cá nhân của trường, vui lòng liên hệ địa chỉ sau.
京都国際アカデミー
〒602-8392 京都府京都市上京区御前通今出川上ル2丁目北町627-1
TEL:075-466-4881 FAX:075-466-4929
Mail:info@kia-ac.jp